Läroplansservice – Hem

Förutom läroplansarbetet...

… kan vi hjälpa till med:

  • Stödja er i det systematiska kvalitetarbetet.
  • Objektivt se över personalgruppens konstellation och kompetens.
  • Se över och förbättra förskolans rutiner.

Nyhet: "Låt stå" tavlan

Vad

Ge förskolepersonal verktyg för att på ett enkelt, hållbart och lustfyllt sätt implementera läroplanen i den dagliga verksamheten.

Hur

Vi kommer till din förskola, där vi berättar, diskuterar och visar konkreta verktyg och exempel. Som i sin tur leder till att implementeringen av läroplanen blir synbar och förståelig för barn, personal och föräldrar.

Varför

  • Det ligger i varje förskola och pedagogs uppdrag att följa läroplanen.
  • Det blir lättare att arbeta strukturerat om läroplanen genomsyrar verksamheten.
  • Barn klarar sig bättre i skolan om förskolan arbetat medvetet med läroplanen.
  • Det systematiska kvalitetsarbetet underlättas avsevärt.